Quantec sistem

QUANTEC (QUANtum TEChnology) je najnapredniji kompjuterski sistem koji korisnicima nudi interaktivnu bio komunikaciju na daljinu.

Potpora sa Quantec sistemom specifična je po svojoj potpori na daljinu, te po tome što odašilje pulsirajući stimulans koji se ponavlja kontinuirano u potrebnom vremenskom periodu.

Pulsirajući stimulans koji se ponavlja možemo usporediti s kucanjem na vrata.

Ako netko pokuca na vaša vrata, vi to možete, a i ne morate čuti, ali ako se udaranje ponovi to će prije ili kasnije uspostaviti željenu ravnotežu.

 

Quantec sistem sastoji se od:

TROKUTA S KRISTALNIM KUGLAMA

Na trokut s kristalnim kuglama pričvrstimo diodu. Kristali omogućuju diodi da okružje bude neutralno.

 

 

DIODE S BIJELIM ŠUMOM

Djelovanje diode s bijelim šumom u  interakciji sa sviješću potvrđeno je istraživanjima univerziteta u Princetonu.

Dioda s bijelim šumom dobila je svoje ime jer se kod prikazivanja šuma na crnom zaslonu pojavljuju bijele trepćuće točkice, slično kao na televizijskom ekranu na kraju dnevnog programa.

Kada se šum poveže sa sviješću, on se promijeni.

Zamislimo, da želimo odabrati primjernu boju za našeg korisnika. Ako bi birali između 5 boja, frekvencijski spektar bijelog šuma bi se podijelio na 5 ravnomjernih frekvencijskih pojasa. Quantec sistem automatski numerira te pojaseve, dodjeli ih pojedinačnim bojama, te pročita koja boja odgovara frekvencijskom pojasu u kojem je bijeli šum pojačan i tako je korisnik sam sebi nesvjesno odabire boju, odnosno frekvenciju koja mu je trenutno potrebna.

 

BAZE PODATAKA

U bazi podataka nalaze se sve testne boje koje su povezane s bijelim šumom.

Baza podataka sadrži informacije poput Bachovih cvjetnih kapi, Homeopatije, Kristali, Color terapije, Afirmacija NLP, Fitofarmacije, Ljekovito bilje, Preparati organa i mnoge druge. Baza podataka se može nadopunjavati, tako da ju svaki savjetnik može nadograđivati i nadopunjavati. Moje najpoznatije baze su: Poruke tijela, Neurološko kodiranje, Proces preobrazbe, Psihologija sporta, Arhetipovi, Eneagram, Vibracije esencija, Osvještavanje, Vibracija prostora.

Povezani blog: Quantec ▪ Morfološka polja

BIO KOMUNIKACIJA

Pod pojmom bio komunikacija podrazumijeva se mogućnost živih organizama da međusobno izmjenjuju informacije.
Quantec sistem pomoću diode s bijelim šumom uspostavi komunikaciju sa životnim poljem određenog cilja i prepozna moguće smetnje, koje su se već pojavile ili bi se mogle pojaviti u bliskoj budućnosti.

Nakon toga uspostavi ravnotežu uz pomoć kompjuterski poduprtog programa tako, da "štetne" informacije u tom polju zamjeni sa "zdravim" informacijama.

Kao prijenosnici informacija u tom procesu služe fotoni.

Povezani blogovi: Svjesnost i Svjetlost (BIOFOTONI), Fotoni nosioci informacija

ŽIVOTNO POLJE

Životna polja su dinamična polja energije koja u sebi nose obrasce rasta i razvoja. Životna polja okružuju i prožimaju svako živo biće. Životno polje živog bića formira rast i oblik tog bića. Svaka osoba, životinja ili biljka ima svoje vlastito životno polje. Sva polja su u konstantnom međudjelovanju i zajedno tvore univerzalno životno polje.

Sva su polja međusobno povezana i svatko posjeduje informaciju svakoga. Životno polje se prostorno i vremenski širi u beskonačnost i nije ničim nama poznatim ograničeno.

Kad u tijelu osobe postoji problem, potiskivanje u vidu neriješenih i neosviještenih osjećaja, napetost u tijelu povremeno raste i nastaju smetnje u polju.

Quantec sistem pročita životno polje, sakupi podatke o mogućim poremećajima koji su se već pojavili ili će se pojaviti, te u svrhu uspostavljanja ravnoteže šalje informacije iz svoje baze podataka.

Povezani blogovi: Upoznajmo Quantec, Zlatna medalja za QUANTEC

 

"Čovjek je uistinu djelić Univerzalnog uma ili svjetske duše i kao njezin dio on je sudionik instinkata i kvalitete te duše, dok se ona očituje kroz ljudsku obitelj."

A Treatise on Cosmic Fire - Alice A.Bailey

Kvantni kôd na Facebooku!

Znanost i Novost

Quantec je otvoreni sistem, što omogućuje svakom praktičaru da kr
Kozyrevo ogledalo (Kozyrev mirror) je uređaj konkavnog oblika, naprav
poboljšajte kvalitetu života i ubrzajte spiritualnu evoluciju  
DP4 – Duboki PEAT četvrte razine razvio je Živorad Mihajlović S
Na putu samoostvarenja, praktičar se mora prije ili poslije suočiti
DINAMIZMI I HIJERARHIJA CILJEVA Sve naše težnje, nedostaci, mane
Univerzalni Proces kombinacija je Alternativne Tehnike koju koristimo
Između energetskog i magnetskog polja čovjeka i Zemlje postoji staln
Ono što nismo u stanju logički objasniti, oduvijek smo svrstavali u
Priča ide ovako...unazad 3 tjedna počeo sam raditi na novom poslu, k

Predbilježite se za obavijesti

Ime:
Email: