Energetska potpora na daljinu

QUANTEC (QUANtum TEChnology) je najnapredniji kompjuterski sistem koji pomoću diode s bijelim šumom i sviješću uspostavlja interaktivnu bio komunikaciju. Djelovanje diode s bijelim šumom u  interakciji sa sviješću potvrđeno je istraživanjima univerziteta u Princetonu.
Potpora sa Quantec sistemom specifična je po svojoj potpori na daljinu, te po tome što odašilje pulsirajući stimulans koji se ponavlja kontinuirano u potrebnom vremenskom periodu. Pulsirajući stimulans koji se ponavlja možemo usporediti s kucanjem na vrata. Ako netko pokuca na vaša vrata, vi to možete, a i ne morate čuti, ali ako se udaranje ponovi to će prije ili kasnije uspostaviti željenu ravnotežu.

Individualni rad jedan na jedan

Za početak ćemo definirati trenutnu situaciju/poziciju u kojoj se nalazite. Te osvijestiti mogućnosti koje imate i gdje se želite pomaknuti, promjene koje želite ostvariti. To su promjene koje Vas vode korak po korak do Vašeg istinskog Bića i postojanja. Individualni rad jedan na jedan omogućava nam da ciljano uklonimo prepreke i integriramo konflikte, kako bi mogli ostvariti svoje ciljeve. U radu ćemo koristiti metode Spiritualne Tehnologije Ž.M.Slavinskog: Duboki PEAT, DP4, Aspektiku, Univerzalni Proces, Intenziv Gnoze...
Spiritualni razvoj ima za cilj cjelovitost i slobodu, a to postižemo radom na ciljevima i integracijom konflikata. Sve više prepoznajemo Jednost kao svoju bit i postepeno oslobađamo svijest od dualnog percipiranja sebe i svijeta

Duboki PEAT Seminar

 

 

 

 

 

 

PEAT sistem Spiritualne Tehnologije razvio je Živorad Mihajlović Slavinski. PEAT vas vodi korak po korak do jednostavnog, efikasnog i brzog uklanjanja teških i dugotrajnih problema i poremećaja, a istovremeno do vrlo dubokih Spiritualnih iskustava. Naučit ćete samostalno raditi procese na sebi i voditi druge.

Nakon uspješno usvojenog seminara dobivate Certifikat Procesora PEATA i pravo da ga primjenjujete u pojedinačnom radu s ljudima na razvoju ljudske svijesti

Pozvani ste

OTVORI ZA VIŠE >>