Quantec sistem

QUANTEC (QUANtum TEChnology) je naj napredniji kompjuterski sistem koji korisnicima nudi interaktivnu računalnu bio komunikaciju na daljinu. Princip računalne bio komunikacije podrazumijeva izmjenu informacija između računala i živih bića.

Osobni KVANTNI KÔD

U prirodi svakog čovjeka je da želi biti u potpunosti integriran sa svojom bazičnom vibracijom. Da želi svjesno iskušavati mir, zadovoljstvo radost, opuštenosti i sve što njegova bazična vibracija nosi. Ulazak u bazičnu vibraciju ostvaruje se putem podsvjesnog uma, kroz prazan prostor ...

O Quantec sistemu, Manja Vrenko

Quantec se uspješno koristi u poljoprivredi, veterini, sportu, poduzetničkom i financijskom savjetovanju, kao potpora u raznim kriznim situacijama i kao potporni program za dobrostanje i uklanjanje raznih psihosomatskih tegoba. Pomoću diode kao prenosioca informacija možemo poboljšati kvalitetu vode, kozmetike, lijekova …

Quantec ▪ Morfološka polja

Baze informacija, odnosno morfološka polja djeluju kroz rezonanciju i vibraciju. Morfološka polja su polja svijesti, to su nevidljivi vibracijski nivoi. Quantec omogućuje rezonanciju između živih organizama i baza informacija i tako korisnik sam sebi nesvjesno odabire vibraciju koja mu je trenutno potrebna, svoj Osobni KVANTNI KÔD .
U vibraciji Osobnog KVANTNOG KÔDA sadržane su informacije morfoloških polja koje Vam ovdje ukratko predstavljam

Zlatna medalja za QUANTEC

O Energetskoj potpori, Egli Ilić

Poremećaji u energetskom polju koje je sustav detektirao, popravljaju se odašiljanjem odgovarajućih iscjeljujućih vibracija, temeljem informacija koje ima pohranjene u svojoj bogatoj bazi podataka. Ta baza uključuje informacije o terapijama različitih holističkih sustava (ajurvede, tradicionalne kineske medicine, homeopatije, fitoterapije, terapije bojama, sustave afirmacija, NLP-a i slično).

OTVORI ZA VIŠE >>


Energetska potpora na daljinu

Ova vrlo moćna metoda kvantne transformacije namijenjena je osobama koje žele podići svoju energiju kako bi bili što svjesniji za dublje uvide u svoje biće i postojanje.
Potpora se po principu kvantne fizike odvija na daljinu, preko fotografije.

Skidanje oklopa

Da bi se ponovno uspostavio tijek životne, orgonske energije koja je u nama i oko nas, nužno je razbiti blokove energetskog oklopa i poslušati impulse koje nam šalje naša bazična priroda. Tjeskoba, nezadovoljstvo, praznina i razni energetski konflikti koji se manifestiraju kroz bolesti i nepoželjne situacije, pokazatelji su da je vrijeme za skidanje oklopa.

Iskustvo klijenta J.H.

Pod dojmom Quanteca i u znak zahvale Ireni odlučio sam iskreno podijeliti svoju priču...
Stroj je ponovno pokazao svoju nepogrešivu točnost pokazavši mi na ekranu kompletno moje psihofizičko stanje. Dok sam čitao analizu iščuđavao sam se kako je sve to znao, pokazao mi je sve fizičke tegobe koje sam imao, nepoželjna vjerovanja o sebi i životu koje vrtim cijeli život, te stanja koje sam iskušavao.