Kvantna Transformacija

Energetska potpora sa Kvantnim kôdom je vrlo moćna metoda kvantne transformacije i namjenjena je osobama koje žele podići svoju energiju kako bi bili što svjesniji za dublje uvide u svoje biće i postojanje. Osobama koje su krenule putem osobnog razvoja, bilo da ih je pokrenula fizička bolest, emocionalna kriza, mentalna zbrka. Osobe koje se osjećaju zaglavljeno u nekom segmentu života, vrte se u krug. Onima koji su radoznali i željni znanja, koji žele rasti i razvijati se, upoznati sebe. Svima koji žele ostvariti napredak u svom emotivnom, mentalnom i fizičkom zdravlju i prenjeti ga na sve aspekte svog života.

Za transformiranje podsvjesnog sadržaja i približavanje bazičnoj vibraciji koristimo Quantec sistem. QUANTEC (QUANtum TEChnology) je najnapredaniji kompjuterski sistem koji korisnicima nudi interaktivnu računalnu biokomunikaciju na daljinu. Princip računalne biokomunikacije podrazumijeva izmjenu informacija između računala i živih bića.

Quantec je sistem koji pomoću diode sa bijelim šumom uspostavlja interaktivnu biokomunikaciju sa osobnim energetskim poljem. Djelovanje diode sa bjelim šumom u interakciji sa sviješću potvrđeno je istraživanjima univerziteta u Princetonu.

Energetsko polje pohrani se na digitalnu fotografiju koja se zajedno sa osobnim podacima pohrani u sistem. Sistem tada skenira energetsko polje i prema trenutnom stanju određuje Osobni KVANTNI KÔD, određene vibracije, koje su nužne za postizanje cjelovitosti. Istim putem, preko fotonskog zapisa na fotografiji, vibracije Osobnog KVANTNOG KÔDA šalju se u intervalima od svaka dva sata, naredna dva mjeseca. U tom se periodu pokreću procesi koji su potrebni kako bi se povezali sa svojom bazičnom vibracijom. Budući da se u tom periodu promijenila naša energetska struktura, za nastavak i napredak Quantec sistem određuje novi Osobni KVANTNI KÔD sa kojim se može nastaviti prema željama i potrebama.

Još jedna velika prednost Quantec sistema je ta da se interaktivna biokomunikacija odvija na daljinu. Budući da smo vremenski i prostorno neograničeni, za prijenos informacija dovoljna je digitalna fotografija i osobni podaci. Komunicirati možemo i preko telefona, maila ili Skypa, te tako zajedno osmisliti i unaprijediti kvalitetu Vašeg življenja.

Potpora sa Quantec sistemom specifična je po svojoj potpori na daljinu, te po tome što odašilje pulsirajući stimulans koji se ponavlja kontinuirano u potrebnom vremenskom periodu. Pulsirajući stimulans koji se ponavlja možemo usporediti sa kucanjem na vrata. Ako netko pokuca na vaša vrata, vi to možete, a i ne morate čuti, ali ako se udaranje ponovi to će prije ili kasnije uspostaviti željenu ravnotežu.

Svatko dobiva ono što mu je u određenom periodu potrebno. Slanjem odabranih informacija, pokrene se proces, koji traje. Kod nekih osoba do rezultata dolazi vrlo brzo. Kod nekih će se rezultati ispoljiti nešto kasnije. Rezultat se također pojavljuje u prepoznatljivoj formi ili u formi koja možda i neće biti prepoznatljiva. Radi se o tome da ono što nam je potrebno ne podudara se uvijek s onim što očekujemo ili želimo. Najbolji je stav taj da se prepustimo višoj inteligenciji i tada će rezultat biti ono što nam je najpotrebnije. Cilj potpore je ukloniti sve prepreke koje duši, umu i tijelu onemogućuju skladnu suradnju i postići cjelovitost kako bismo mogli živjeti u zdravlju.

Povezani blog: Skidanje oklopa

Usluga: Osobni KVANTNI KÔD

Kvantni kôd na Facebooku!

Znanost i Novost

  Između energetskog i magnetskog polja čovjeka i Zemlje postoji s
Ono što nismo u stanju logički objasniti, oduvijek smo svrstavali u
Motiv za ovo izražavanje dala mi je prijateljica sa kojom se nisam č
Priča ide ovako...unazad 3 tjedna počeo sam raditi na novom poslu, k
Quantec je računalni sistem koji prepoznaje energetske poremećaje i
Quantec kao sustav instrumentalne biokumunikacije 16. svibnja 2010. g.
Kao prijenosnici informacija iz biopolja služe nam fotoni. Živi org
I znanost je već dokazala da je naša svjesnost postojanja svjetlo
Biopolje je energetski prostor unutar naših tijela i oko njih, unutar
Quantec je otvoreni sistem, što omogućuje svakom praktičaru da kr

Predbilježite se za obavijesti

Ime:
Email: