Quantec sistem

QUANTEC (QUANtum TEChnology) je najnapredaniji kompjuterski sistem koji korisnicima nudi interaktivnu biokomunikaciju na daljinu.

Potpora sa Quantec sistemom specifična je po svojoj potpori na daljinu, te po tome što odašilje pulsirajući stimulans koji se ponavlja kontinuirano u potrebnom vremenskom periodu.

Pulsirajući stimulans koji se ponavlja možemo usporediti sa kucanjem na vrata.

Ako netko pokuca na vaša vrata, vi to možete, a i ne morate čuti, ali ako se udaranje ponovi to će prije ili kasnije uspostaviti željenu ravnotežu.

 

Quantec sistem sastoji se od:

TROKUTA SA KRISTALNIM KUGLAMA

Na trokut sa kristalnim kuglama pričvrstimo diodu. Kristali omogućuju diodi da okružje bude neutralno.

 

 

DIODE SA BIJELIM ŠUMOM

Djelovanje diode sa bjelim šumom u  interakciji sa sviješću potvrđeno je istraživanjima univerziteta u Princetonu.

Dioda sa bijelim šumom dobila je svoje ime jer se kod prikazivanja šuma na crnom zaslonu pojavljuju bijele treptajuće točkice, slično kao na televizijskom ekranu na kraju dnevnog programa.

Kada se šum poveže sa sviješću, on se promijeni.

Zamislimo, da želimo odabrati primjernu boju za našeg korisnika. Ako bi birali između 5 boja, frekvencijski spektar bijelog šuma bi se podijelio na 5 ravnomjernih frekvencijskih pojasa. Quantec sistem automatski numerira te pojaseve, dodjeli ih pojedinačnim bojama, te pročita koja boja odgovara frekvencijskom pojasu u kojem je bijeli šum pojačan i tako je korisnik sam sebi nesvjesno odabire boju, odnosno frekvenciju koja mu je trenutno potrebna.

 

BAZE PODATAKA

U bazi podataka nalaze se sve testne boje koje su povezane sa bijelim šumom.

Baza podataka sadrži informacije poput Bachovih cvjetnih kapi, Homeopatije, Kristali, Color terapije, Afirmacija NLP, Fitofarmacije, Ljekovito bilje, Preparati organa i mnoge druge. Baza podataka se može nadopunjavati, tako da ju svaki savjetnik može nadograđivati i nadopunjavati. Moje najpoznatije baze su: Poruke tijela, Neurološko kodiranje, Proces preobrazbe, Psihologija sporta, Arhetipovi, Eneagram, Vibracije esencija, Osvještavanje, Vibracija prostora.

Povezani blog: Quantec ▪ Morfološka polja

BIOKOMUNIKACIJA

Pod pojmom biokominikacija podrazumijeva se mogućnost živih organizama da međusobno izmjenjuju informacije.
Quantec sistem pomoću diode sa bijelim šumom uspostavi komunikaciju sa životnim poljem određenog cilja i prepozna moguće smetnje, koje su se već pojavile ili bi se mogle pojaviti u bliskoj budućnosti.

Nakon toga uspostavi ravnotežu uz pomoć kompjuterski poduprtog programa tako, da "štetne" informacije u tom polju zamjeni sa "zdravim" informacijama.

Kao prenosnici informacija u tom procesu služe fotoni.

Povezani blogovi: Svjesnost i Svjetlost (BIOFOTONI), Fotoni nosioci informacija

ŽIVOTNO POLJE

Životna polja su dinamična polja energije koja u sebi nose obrasce rasta i razvoja. Životna polja okružuju i prožimaju svako živo biće. Životno polje živog bića formira rast i oblik tog bića. Svaka osoba, životinja ili biljka ima svoje vlastito životno polje. Sva polja su u konstantnom međudjelovanju i zajedno tvore univerzalno životno polje.

Sva su polja međusobno povezana i svatko posjeduje informaciju svakoga. Životno polje se prostorno i vremenski širi u beskonačnost i nije ničim nama poznatim ograničeno.

Kad u tijelu osobe postoji problem, potiskivanje u vidu neriješenih i neosviještenih osjećaja, napetost u tijelu povremeno raste i nastaju smetnje u polju.

Quantec sistem pročita životno polje, sakupi podatke o mogućim poremećajima koji su se već pojavili ili će se pojaviti, te u svrhu uspostavljanja ravnoteže šalje informacije iz svoje baze podataka.

Povezani blogovi: Upoznajmo Quantec, Zlatna medalja za QUANTEC

 

"Čovjek je uistinu djelić Univerzalnog uma ili svjetske duše i kao njezin dio on je sudionik instikata i kvalitete te duše, dok se ona očituje kroz ljudsku obitelj."

A Treatise on Cosmic Fire - Alice A.Bailey

Kvantni kôd na Facebooku!

Znanost i Novost

Između energetskog i magnetskog polja čovjeka i Zemlje postoji staln
Ono što nismo u stanju logički objasniti, oduvijek smo svrstavali u
Motiv za ovo izražavanje dala mi je prijateljica sa kojom se nisam č
Priča ide ovako...unazad 3 tjedna počeo sam raditi na novom poslu, k
Quantec je računalni sistem koji prepoznaje energetske poremećaje i
Quantec kao sustav instrumentalne biokumunikacije 16. svibnja 2010. g.
Kao prijenosnici informacija iz biopolja služe nam fotoni. Živi org
I znanost je već dokazala da je naša svjesnost postojanja svjetlo
Biopolje je energetski prostor unutar naših tijela i oko njih, unutar
Quantec je otvoreni sistem, što omogućuje svakom praktičaru da kr

Predbilježite se za obavijesti

Ime:
Email: