Integracija dinamizama

Ron Hubbard, koji je razvio sustav samopomoći nazvan Dianetika, objavio je da postoji osam temeljnih životnih dinamizama (težnji, impulsa, nagona) kroz koje Ljudsko Biće preživljava. To su osnovni  motivi Ljudskog Bića i istovremeno domene njegove aktivnosti. On dinamizme daje kao težnje počevši od one samopreživljavanja do one da se preživi kroz Boga i u njemu. Posljednji dinamizam se naziva Božji ili Beskonačni dinamizam ili dinamizam Apsolutne Istine.

I mnogi drugi stručnjaci koji proučavaju svijest i razvoj čovjeka, prihvaćaju da postoji osam dinamizama ili načina preživljavanja, osam stupnjeva razvoja svijesti.

Ovdje ću priložiti jednostavan prikaz Ž.M.Slavinskog

Prvi i najuži dinamizam je samopreživljavanje. Biolozi bi rekli nagon samoodržanja. Preživljavanje kao jedinke, kao Ja.

Drugi dinamizam je preživljavanje kroz obitelj ili ljubavnog partnera. Nekada je taj dinamizam jači od prvog, nekim osobama je život njihovog partnera ili njihove djece važniji od vlastitog života.

Treći dinamizam je preživljavanje kroz grupu kojoj osoba pripada: vjersku, nacionalnu, profesionalnu, i dr. Postoje ljudi kojima je dobrobit grupe kojoj pripadaju važniji od osobne dobrobiti. Takvi ljudi se nerijetko žrtvuju za naciju ili religiju.

Četvrti dinamizam je težnja da se preživi kroz čitavo čovječanstvo.

Peti dinamizam je težnja da se preživi kao pripadnik živog univerzuma, svih živih bića.

Šesti dinamizam je preživljavanje kroz čitav fizički „neživi univerzum“.

Sedmi dinamizam je preživljavanje kao Spiritualno biće.

Osmi dinamizam je težnja da se preživi kroz Boga ili Beskonačnost.

Neke osobe su odvojene od tih dinamizama, drugim riječima dinamizmi nisu u njih dobro integrirani. Na primjer, postoje ljudi koji se bolje odnose prema životinjama (to je peti dinamizam) nego prema ljudima. Većina ljudi doživljavaju da su odvojeni od svoj Višeg Ja ili Spiritualnog bića, a da ne spominjemo da su totalno odvojeni od Boga, onako kako ga oni zamišljaju.

Primjenom DP4 metode moguće je ostvariti relativno trajnu integraciju svih osam dinamizama

DP4 metodu razvio je Ž.M.Slavinski, i za integraciju dinamizama Slavinski kaže „Ovi procesi ne traju dugo, a rezultati su izuzetno dobri za integraciju ličnosti.

Izvori: Carob King: UVOD U SEDUKCIOLOGIJU , Živorad Mihajlović Slavinski: POVRATAK JEDNOSTI

 

Pozivam Vas na integraciju dinamizama DP4 metodom

Kvantni kôd na Facebooku!

Znanost i Novost

Ron Hubbard, koji je razvio sustav samopomoći nazvan Dianetika, objav
Između energetskog i magnetskog polja čovjeka i Zemlje postoji staln
Ono što nismo u stanju logički objasniti, oduvijek smo svrstavali u
Motiv za ovo izražavanje dala mi je prijateljica s kojom se nisam ču
Priča ide ovako...unazad 3 tjedna počeo sam raditi na novom poslu, k
Quantec je računalni sistem koji prepoznaje energetske poremećaje i
Quantec kao sustav instrumentalne bio kumunikacije 16. svibnja 2010. g
Kao prijenosnici informacija iz biopolja služe nam fotoni. Živi org
I znanost je već dokazala da je naša svjesnost postojanja svjetlo
Biopolje je energetski prostor unutar naših tijela i oko njih, unutar

Predbilježite se za obavijesti

Ime:
Email: