Quantec sistem

QUANTEC (QUANtum TEChnology) je najnapredaniji kompjuterski sistem koji korisnicima nudi interaktivnu računalnu biokomunikaciju na daljinu. Princip računalne biokomunikacije podrazumijeva izmjenu informacija između računala i živih bića.

Quantec ▪ Morfološka polja

Baze informacija, odnosno morfološka polja djeluju kroz rezonanciju i vibraciju. Morfološka polja su polja svijesti, to su nevidljivi vibracijski nivoi. Quantec omogućuje rezonanciju između živih organizama i baza informacija i tako korisnik sam sebi nesvjesno odabire vibraciju koja mu je trenutno potrebna, svoj Osobni KVANTNI KÔD .
U vibraciji Osobnog KVANTNOG KÔDA sadržane su informacije morfoloških polja koje Vam ovdje ukratko predstavljam

Vaša iskustva

Cilj energetske potpore sa Kvantnim kôdom je ukloniti sve prepreke koje duši, umu i tijelu onemogućuju skladnu suradnju i postići cjelovitost kako bismo mogli živjeti u zdravlju.